UITVAARTCENTRUM MATTHIJS MET ZORG VOOR UITVAART
GROOT SINT-LAUREINS/BOEKHOUTE/KAPRIJKE/LEMBEKE/BASSEVELDE
FUNERARIUM - AULA - MAALTIJDEN - EIGEN DRUKWERK
09 379 07 26
UITVAARTCENTRUM MATTHIJS MET ZORG VOOR UITVAART
GROOT SINT-LAUREINS/BOEKHOUTE/KAPRIJKE/LEMBEKE/BASSEVELDE
FUNERARIUM - AULA - MAALTIJDEN - EIGEN DRUKWERK
09 379 07 26
UITVAARTCENTRUM MATTHIJS MET ZORG VOOR UITVAART
GROOT SINT-LAUREINS/BOEKHOUTE/KAPRIJKE/LEMBEKE/BASSEVELDE
FUNERARIUM - AULA - MAALTIJDEN - EIGEN DRUKWERK
09 379 07 26

Uitvaartcentrum Matthijs
24 u op 24 u en 7 op 7 bereikbaar
MET ZORG VOOR UITVAART
09 379 07 26
0486/30.53.54

GROOT SINT-LAUREINS/BOEKHOUTE/KAPRIJKE/
LEMBEKE/BASSEVELDE/ASSENEDE
WIJ KOMEN OVERAL EN IN ELKE GEMEENTE !!
FUNERARIUM – AULA – MAALTIJDEN – EIGEN DRUKWERK

In droeve tijden bij een overlijden weet men soms met zichzelf geen raad …
Wij trachten daarom een lichtpunt te brengen tijdens uw donkere periode van afscheid nemen.

WAT TE DOEN BIJ EEN OVERLIJDEN

Elk overlijden dient eerst vastgesteld te worden door een (huis)arts die daarbij de nodige documenten invult voor de officiële aangifte.
Pas daarna kunnen wij onze dienstverlening starten (24/24u – 7/7 d).
Wij zorgen voor de melding aan de burgerlijke stand in uw gemeente.
Samen met u bespreken we wat er allemaal moet gebeuren en wanneer dit moet.

Wat legt u best reeds klaar ?

1) Kledij voor de opbaring van uw dierbare
2) Indien mogelijk: een recente foto (nog beter is digitaal) van de overledene
3) Identiteitskaart en rijbewijs van overledene
4) Huwelijksboekje
5) Indien bestaand : akte van wilsbeschikking
6) Uitvaartwensen Vergeet niet om eventueel de werkgever van de overledene te verwittigen. Via de kruispuntbank worden een aantal instanties automatisch verwittigd na de aangifte bij het gemeentebestuur : zoals mutualiteit, pensioendiensten, enz. U dient zelf de bank(en) en de verzekeringsmaatschappij(en) op de hoogte te brengen.